Over mij

Intuïtief coachen: werken met gevoel.

Tot begin 2016 was ik werkzaam als docente geschiedenis aan het Eemsdeltacollege te Appingedam. Vanuit de grond van mijn hart kan ik zeggen dat dit lesgeven mij steeds een groot genoegen was. En toch. In toenemende mate groeide bij mij  het besef dat ik anders aan het werk wilde zijn. Dat ik terug wilde keren naar dat wat wezenlijk voor mij is: intensief en betekenisvol contact met mijn medemens.

Door het overlijden van mijn man werd dit alles stilgelegd. Om veel later krachtiger terug te keren. Vanuit de inspiratie van zijn liefde contact maken met de ander. Het is de basis van mijn werk.

Professioneel coach

 • Bij de School voor Coaching te Utrecht heb ik de training Coaching voor professionals afgerond in december 2016. Hiermee ben ik StiR geregistreerd coach. StiR ( Stichting Registratie) is een onafhankelijk keurmerk voor professionele begeleiders in Nederland
 • Jaaropleiding Familie-  en Organisatieopstellingen -intuïtief systemisch coachen- bij Hylke Bonnema Amsterdam
 • Zinderende zomerretraitre  Intuïtief systemische opstellingen 2021 en 2022 Hylke Bonnema
 • Workshop familieopstellingen Wibe Veenbaas “Ik en de ander, de Ander en ik: jezelf als instrument leren gebruiken in het leerlandschap van de nacht”
 • Masterclass ziekteopstellingen 2023 bij Hylke Bonnema Amsterdam
 • Verdieping Intuïtief Systemische Opstellingen 2023 Hylke Bonnema Amsterdam
 • Aan de Rijksuniversiteit van Groningen volgde ik de basistraining Progressiegericht werken en gespreksvoering.
 • Bij Jan Hendrik Veenkamp heb ik onder meer een jaartraining stembevrijding gevolgd. Zijn trainingen zijn vanuit de kern gericht op bewustzijnsontwikkeling, stem, zang en bezieling.
 • Over de helende werking van verhalen en muziek heb ik workshops gevolgd bij Phoenix Opleidingen te Utrecht.
 • Over rouw en verliesverwerking volgde ik:
  -een masterclass rouw bij Marieke de Groot, gepromoveerd op onderzoek naar de gevolgen van suïcide voor nabestaanden;
  – lezingen van Manu Keirse, hoogleraar aan de Universiteit van Leuven, schrijver en expert in rouw- en verliesverwerking;
  – lezingen van Marinus van der Berg, pastor en schrijver van diverse boeken over rouw en verliesverwerking.

contact