Veranderen

“Ik wil niks verliezen en ik wil ook niks veranderen”zegt een goede vriend als ik hem het logo van mijn praktijk laat zien. Hij is recentelijk gepensioneerd, heeft een uitstekend inkomen, twee kinderen de deur uit en een huwelijk waar hij heel blij mee is. De reactie blijft me bij. Ook anderen reageren soms negatief op het woord “veranderen” Moet ik dat woord uit mijn logo halen…?

We willen niet veranderen. We houden er niet van. Wat we hebben is fijn, veilig, bekend, geeft een gevoel van zekerheid. We willen eraan vasthouden.

Veranderingen krijgt ieder van ons hoe dan ook opgedrongen. Het hoort gewoon bij de wisselvalligheid van het bestaan. We raken allemaal gewond. Vaak meerdere malen. Hoe ga je om met een situatie die je niet wilt en die toch blijvend blijkt te zijn? Hoe sterk is je verlangen naar wat was? Ga je daarin vastbijten?

Veranderen. Het kan zo bedreigend en angstig voelen dat zelfs mensen die in een uitgesproken onveilige situatie leven toch daaraan vasthouden. Alles lijkt beter dan de onzekerheid die verandering met zich meebrengt.

Doorgaan met je werk bijvoorbeeld, ook al weet je allang dat je over je grenzen heen gaat, dat je jezelf uitput. Juist bij mensen meteen burn out zie je vaak dat zij met succes werken vanuit het aangeleerde patroon van normen en waarden. Met afwijzing op grote afstand en perfectie als maatstaf. De enige mogelijkheid die er is in geval van kritiek of teleurstelling is doorzetten. Harder werken. En volhouden. Je moet voldoen aan de norm waarvan jij allang denkt dat die van jezelf is. Fysieke signalen negeren. Waarschuwingen, hoe krachtig ook, aan de kant zetten. Tot het niet meer gaat.

Burn out is goed te helen. Het kan uiteindelijk zelfs tot een verrijking van je leven leiden. Maar niet door aanpassingen in je werk of een anderen taakverdeling thuis. Er is niet zoveel mis met werk, of zelfs het doen van veel werk. Waar het op aan komt is dat je leert luisteren en vertrouwen op je innerlijke stem. Die helpt je je leven onder ogen te zien. Wat is waar, wat is echt. Die stem vertelt je wat je moet doen. Wat bij jou hoort. Die innerlijke stem hebben we allemaal. Hij is alleen soms zo ontzettend diep verstopt. Maar als je die weg opgaat, zul je, vroeger of later, merken dat je rijk beloond wordt. Zo kom je terug bij jezelf. En kun je nee zeggen tegen wat niet bij jou past.

Het kan inhouden dat je leven ingrijpend verandert. Er zullen dingen zijn waar je afscheid van gaat nemen. Er zullen dingen zijn waar je anders in gaat staan. Omdat je werkt en leeft vanuit jouw gevoel, en niet meer vanuit de dwang die je jezelf hebt opgelegd.

Veranderen is de kern van mijn coaching. Bij verlies, bij rouw, bij een burn out. Met veranderen bedoel ik: in jezelf een deur open zetten, zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe ideeën, ander gedrag. Je zit niet meer op slot in je verdriet, in je vaste patronen, je verlangen. Door al je waarden en normen heen leren luisteren naar je innerlijke stem en ervaren dat juist in de verandering zoveel rijkdom te vinden is.

Dus.. of ik mijn logo ga veranderen, dat is nog even de vraag.

Bovenstaand artikel is gepubliceerd in Mans december 2018